Hiertanämndens Stipendieansökan 2024

Hiertanämnden är Publicistklubbens stipendieorgan. I år fördelar Hiertanämnden närmare 1,5 miljoner kronor i stipendier främst avsedda för Publicistklubbens medlemmar. De tre fonder som är öppna för publicister utanför PK är Sida, Olle Engkvist och Gotthard Johansson. Läs mer om Hiertanämnden.

Utnyttjas senast 23 januari 2024.

Listan på stipendiater publiceras på hemsidan efter nämndens januarimöte som äger rum 22–23 januari och stipendiaterna meddelas via brev. Olle Engkvist-priset utdelas när Stockholms Byggnadsförening håller sitt årsmöte under februari månad.

Ansökningstiden i år är från den 1 november till den 30 november kl. 24.00.

Välkommen åter önskar Hiertanämnden