Hiertanämndens Stipendieansökan 2020

Hiertanämnden är Publicistklubbens stipendieorgan. I år fördelar Hiertanämnden drygt 1,5 miljoner kronor i stipendier främst avsedda för Publicistklubbens medlemmar. Tre fonder är öppna för publicister utanför PK. Frågor och svar om stipendierna.

Lycka till med din ansökan!

Ansökningen stänger 30 november 2019 kl. 24:00.

Personuppgifter
Ansökningsuppgifter
Du har som medlem själv möjlighet att kontrollera ditt inträdesår i PK samt om din avgift är betald. Detta gör du via Min Sida.
Fyll i vilket av nedanstående alternativ som gäller för dig *

Arbetsplats och huvudsakliga arbetsuppgifter.

Utbildning och relevanta språkkunskaper.

Tidigare erhållna stipendier (de senaste tre åren):* Om du inte har fått några, skriv nej i rutan.

Söker du endast ett visst stipendium fyller du i dess namn. Om du inte fyller i någon uppgift här anses ansökan gälla alla stipendier till vilka du kan komma ifråga med hänsyn till studiesyfte och övriga förhållanden, som regleras av stipendiebestämmelserna.

Sammanfatta din studieplan, kort, maximalt 350 tecken.

Utförligare studieplan maximalt 3000 tecken.

Ange totalbelopp och precisera beräknade kostnader för resor, uppehälle, avgifter mm.

Ange totalt summerat belopp.

SEK

En kopia av din ansökan kommer att skickas till din mejladress.


Hiertanämndens kansli
hierta@foreningshuset.se