Hiertanämndens Stipendieansökan 2021

Hiertanämnden är Publicistklubbens stipendieorgan. I år fördelar Hiertanämnden närmare 1,5 miljoner kronor i stipendier främst avsedda för Publicistklubbens medlemmar. De tre fonder som är öppna för publicister utanför PK är Sida, Olle Engkvist och Gotthard Johansson. Frågor och svar om stipendierna.

Hiertanämnden har under 2020 beviljat dispens för många projekt, resor och redovisningar som inte kunnat genomföras eller lämnas p.g.a. Corona-läget i världen. Eftersom osäkerheten kring Corona fortfarande är stor kan årets stipendier nyttjas under två år, alltså både 2021 och 2022. Projekten behöver inte genomföras eller redovisas under bara 2021 utan också under år 2022.

Listan på stipendiater publiceras på hemsidan efter nämndens januarimöte som äger rum 22–23 januari och stipendiaterna meddelas via brev. Olle Engkvist-priset utdelas när Stockholms Byggnadsförening håller sitt årsmöte under mars månad.

Lycka till med din ansökan!

Ansökningen stänger 30 november 2020 kl. 24:00.
Personuppgifter
Ansökningsuppgifter
Du har som medlem själv möjlighet att kontrollera ditt inträdesår i PK samt om din avgift är betald. Detta gör du via Min Sida.
Fyll i vilket av nedanstående alternativ som gäller för dig *

Arbetsplats och huvudsakliga arbetsuppgifter.

Framförallt med relevans för det sökta projektet.

Tidigare erhållna stipendier från PK, Journalistfonden och SJF de senaste två åren. Uppgifterna kontrolleras, och den som fått stipendier de senaste två åren får vänta. Om du inte har fått några, skriv nej i rutan.

Söker du endast ett visst stipendium fyller du i dess namn. Om du inte fyller i någon uppgift här anses ansökan gälla alla stipendier till vilka du kan komma ifråga med hänsyn till studiesyfte och övriga förhållanden, som regleras av stipendiebestämmelserna. (se lista över möjliga stipendier)

Maximalt 400 tecken.

Maximalt 3000 tecken.

Vid resa till osäkert område. Exempelvis smittoläge, väpnade konflikter etc.

PK ersätter pga skatteskäl inte inkomstbortfall.

Vi ersätter kostnader så som resor, avgifter, litteratur, m m . Tryckkostnader, kamerautrustning, datorer ingår däremot inte.

Gör en noggrann och trovärdig kalkyl. Beloppet får inte överstiga 50 000 kr, som är Hiertapriset. Detta gäller dock inte för Olle Engqvist-stipendiet som kan vara högre.

Ange totalt summerat belopp.

SEK

En kopia av din ansökan kommer att skickas till din mejladress.

Här finner ni Publicistklubbens integritetspolicy, läs mer här.


Hiertanämndens kansli
hierta@foreningshuset.se