Hiertanämndens Stipendieansökan 2021

Hiertanämnden är Publicistklubbens stipendieorgan. I år ska Hiertanämnden fördela drygt 1,5 miljoner kronor i stipendier främst avsedda för Publicistklubbens medlemmar. Läs mer om Hiertanämnden.

Ansökningstiden i år är från den 1 november till den 30 november kl. 24.00.

Välkommen åter önskar Hiertanämnden