Hiertanämndens Stipendieansökan 2022

Hiertanämnden är Publicistklubbens stipendieorgan. I år ska Hiertanämnden fördela närmare 1,5 miljoner kronor i stipendier främst avsedda för Publicistklubbens medlemmar. De tre fonder som är öppna för publicister utanför PK är Sida, Olle Engkvist och Gotthard Johansson. Läs mer om Hiertanämnden.

Hiertanämnden har under 2020 beviljat dispens för många projekt, resor och redovisningar som inte kunnat genomföras eller lämnas p.g.a. Corona-läget i världen. Eftersom osäkerheten kring Corona fortfarande är stor kan årets stipendier nyttjas under två år, alltså både 2021 och 2022. Projekten behöver inte genomföras eller redovisas under bara 2021 utan också under år 2022.

Listan på stipendiater publiceras på hemsidan efter nämndens januarimöte som äger rum 22–23 januari och stipendiaterna meddelas via brev. Olle Engkvist-priset utdelas när Stockholms Byggnadsförening håller sitt årsmöte under mars månad.

Ansökningstiden i år är från den 1 november till den 30 november kl. 24.00.

Välkommen åter önskar Hiertanämnden